Správne vetranie strechy: Kľúč k jej dlhej životnosti a zdravému domu

Strecha má okrem ochrany pred dažďom a snehom aj dôležitú funkciu odvádzania vlhkosti z interiéru domu. Vlhký vzduch, ktorý sa hromadí pod strechou, môže viesť k tvorbe plesní, hniloby a korózii, čo skracuje životnosť strechy a môže mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľov. V tomto článku si priblížime čo znamená správne vetranie strechy.

Pálená krytina

AKO FUNGUJE VETRANIE STRECHY?

Vstupné otvory na hrane odkvapu a vetracie škridle zabezpečujú prívod čerstvého vzduchu pod strešnú krytinu. Vzduch cirkuluje pod krytinou a odvádza vlhký vzduch z interiéru.

VÝHODY SPRÁVNEHO VETRANIA STRECHY

 • Predlžuje životnosť strechy
 • Zabraňuje tvorbe plesní a hniloby
 • Znižuje riziko korózie strešných konštrukcií
 • Zlepšuje tepelnú izoláciu strechy
 • Znižuje vlhkosť v interiéri a zlepšuje komfort bývania

KEDY JE DÔLEŽITÉ VENOVAŤ POZORNOSŤ VETRANIU STRECHY?

 • Veľké plochy strechy
 • Strechy bez hrebeňa
 • Strechy s komínmi, strešnými oknami a inými doplnkami
 • Vlhké klimatické podmienky

AKO VYBRAŤ A UMIESTNIŤ VETRACIE ŠKRIDLE?

 • Počet a rozmiestnenie odvetrávacích škridiel závisí od veľkosti strechy, sklonu a konštrukcie.
 • Odporúčajú sa 6 kusov na 10m2 krytiny.
 • Vetracie škridle umiestnite nad a pod strešné okná, komíny a iné doplnky.
 • Pri výbere vetracích škridiel sa poraďte s odborníkom.

Správne vetranie strechy je dôležitý faktor pre jej dlhú životnosť a zdravé prostredie v dome. Investovanie do kvalitných odvetrávacích škridiel a ich správne umiestnenie sa vám v konečnom dôsledku mnohonásobne vráti.

Tip: Pre podrobnejšie informácie o vetraní strechy a výbere odvetrávacích škridiel sa obráťte na skúseného pokrývača alebo predajcu strešných krytín.