Aké parametre by mali rozhodovať pri kúpe plechovej strešnej krytiny?

Plechová strešná krytina je jednou z variant, o ktorej sa zákazník rozhoduje. Najčastejšie sa rozhodujú ako má vyzerať a či to bude vo forme tvarovanej strešnej krytine alebo strešného panelu. O plechovej strešnej krytine dobrej kvality je správne sa informovať u strechárov, architektov alebo v strešných centrách, ako je KADOŠ – Strešné krytiny. Prinášame Vám krátky prehľad, na aké parametre si dať pozor pri výbere strešnej krytiny.

plechová strešná krytina

KVALITA OCELE

Dôležitým parametrom pre výber plechovej strešnej krytiny je kvalita ocele, z ktorej je vyrobená strešná krytina. Preto v KADOŠ – Strešné krytiny spolupracujeme s najlepšími svetovými dodávateľmi tejto suroviny, medzi ktoré patrí napríklad firma US Steel alebo ArcelorMittal.

O kvalite zabezpečenia oceľového jadra pred koróziou rozhoduje napríklad hodnota vrstvy zinku nanesenej na oceľové jadro, uvádzaná v gramoch na m2. Vo väčšine prípadov tento parameter dosahuje 275 g/m2, zatiaľ čo strešné krytiny, ktoré nájdete aj v našej ponuke, vyrobené v povrchovej úprave PURTEXT STRONG majú až 300 g/m2.

Samozrejme, každá takáto hodnota uvádzaná výrobcom by mala byť vždy podložená príslušným certifikátom vydaným hutou, v ktorej bola oceľ vyrobená.

HRÚBKA KOVOVÉHO PLECHU

Veľmi dôležitým súčiniteľom, na ktorý by mal investor pri výbere plechovej strešnej krytiny dbať, je tiež hrúbka kovového plechu. Bežným štandardom je hrúbka 0,5 mm a v prípade plechu v povrchovej úprave PURTEXT STRONG, dostupnej v našej ponuke, je to až 0,55 mm. Vďaka tomu je krytina odolnejšia a ešte pevnejšia.

HRÚBKA A KVALITA POVRCHOVEJ ÚPRAVY

Plechová strešná krytina by mala byť pokrytá vhodnou povrchovou úpravou. Tá môže byť rôznej hrúbky. V ponuke KADOŠ – Strešné krytiny sa nachádzajú krytiny v exkluzívnej povrchovej úprave PURTEXT STRONG s hrúbkou až 50 µm.

Exkluzívne povrchové úpravy dodávajú mimoriadne elegantné prevedenie plechovej strešnej krytine na mieru, panelovým strechám a zodpovedajú aj za ich vyššiu odolnosť voči korózii spôsobenej poveternostnými podmienkami. Vlastnosť protikoróznej odolnosti sa označuje súčiniteľom RC.
V najlepších povrchových úpravách je to najvyššie RC5.

OCHRANA PROTI UV ŽIARENIU

V prípade strešných krytín z ocele je tiež vhodné dbať na ich odolnosť voči UV žiareniu, ktoré sa označuje v 5-stupňovej škále. Týmto parametrom pre výber strešnej krytiny hovoríme o tom ako veľmi bude odolná farba plechovej krytiny. Čím vyšší je parameter odolnosti voči UV žiareniu, tým menšie je riziko vyblednutia farby strešného pokrytia.

ZÁRUKA

Najzrozumiteľnejším faktorom pre investora, ktorý svedčí o dobrej kvalite plechovej strešnej krytiny, je záruka, ktorú výrobca poskytuje. Dôležitá je v jej prípade nielen dĺžka, na ktorú zvyčajne dbáme, ale aj informácia, čo presne zahŕňa. Naši predajcovia odpovedia na všetky otázky a predložia výtlačok záručného listu.