Pálená strešná krytina: Luxusný vzhľad s dlhou životnosťou

Pálená strešná krytina je vyrobená z prírodnej hliny, ktorá jej dodáva mimoriadnu odolnosť voči akýmkoľvek poveternostným vplyvom. Je to jeden z najstarších a najtradičnejších materiálov na strechy, ktorý sa teší obľube aj v súčasnosti.

Keramická strešná krytina

VÝROBA PÁLENEJ STREŠNEJ KRYTINY

Prvou fázou výroby je príprava hliny. Tá sa rozomelie na jemný prach a pridá sa voda. Výsledná hmota sa lisuje do rôznych tvarov. Pre dosiahnutie farebných variácií sa na povrch vylisovanej krytiny pred výpalom nanáša engoba. Je to riedka keramická hmota, ktorá obsahuje prímes z nerastov a oxidov kovov. Po výpale škridla získa požadovanú farbu.

VYPAĽOVANIE

Vypaľovanie pálenej strešnej krytiny je najdôležitejším krokom výrobného procesu. Krytina sa vypaľuje v peci pri teplote nad 1000 °C. Vďaka tomu engoba dokonale spojí s hlinou a zabezpečí farebnú stálosť počas celej životnosti strechy.
Pri procese výroby sa na krytinu nanesie vrstvička v hrúbke od 40 μm do 80 μm. Táto respiračne aktívna vrstva z hliny, sklenenej múčky, farebných oxidov a prísad dodáva krytine svojou žiarivou silou farieb estetickú podobnosť glazúry s menej výrazným leskom.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Pálená strešná krytina MLADOSŤ je dostupná v dvoch povrchových úpravách a to ENGOBA (PRO MAT) a GLAZÚRA (PRO HYBRID).

REKONŠTRUKCIA

Pri rekonštrukcii existujúcej strechy pálenou strešnou krytinou je dôležité zohľadniť niekoľko základných faktorov. Tieto faktory ovplyvňujú nielen vzhľad strechy, ale aj jej funkčnosť a životnosť.
Hmotnosť krytiny je dôležitá z hľadiska statiky strechy. Čím je krytina ťažšia, tým väčšiu záťaž predstavuje pre krov. Preto je dôležité, aby hmotnosť krytiny bola v súlade s nosnosťou krovu.
Sklon strechy má vplyv na to, ako dobre bude krytina odolávať zaťaženiu snehom. Čím je sklon strechy väčší, tým lepšie bude odolávať snehu.